تاپ تو  

    بهترین مرجع تصویری کشور

UBER – نرم افزار اسکریپت رزرو تاکسی

بوسیله | دی ۹, ۱۳۹۳ | بدون دیدگاه


UBER – نرم افزار اسکریپت رزرو تاکسی

UBER – Taxi Booking App Script

 

 

UBER - Taxi Booking App Script

UBER – Taxi Booking App Script

This incredible UBER like Taxi Booking web script has all the features required to run a full fledged Taxi Booking website. Some of the most interesting features present are:

– Mobile friendly: The entire script is totally responsive in design and fits in compatibly in any mobile phones & any resolution.

– Passenger login: There is a separate login for passengers via. which anyone can login and order a Cab / Taxi instantly.

– Driver login: There is a separate login for Drivers via. which drivers can login and check the pickup requests.

– Payments: Included in this incredible script are payment methods using which the Credit card of the passenger will be attached to the respective profiles & each time a ride is done, the passenger will be charged automatically – Hassle Free.

Payment Gateways currently integrated are direct CC payment using Stripe & BrainTree.

– Location: Integrated tightly with Google Maps, the browser will auto detect the location of the passenger and set the ride.

– Document upload: For verification purpose, Drivers have the provision to upload the required documents set by the admin.

– Reports: Detailed reports on any transaction, Ride etc. can be fetched by the Admin.

– Automatic installer: Installation of a web script in your servers can be a cumbersome job. So we have made an automatic installer, using which you can get the entire script installed in your server- in just a few clicks.

– Help Tips: Extensive help tips & navigation is present all across the site, for you & your users to understand the process of using the site. These Help Tips can be turned OFF/ON at your convenience directly from the Admin panel.

– Referral: Present in this site is an excellent referral system. Referred & Referral users will get a FREE ride.

– Admin Panel: This amazing script comes with a sophisticated Admin Panel, using which you can control the entire site end-to-end.

 

UBER – نرم افزار اسکریپت رزرو تاکسی

این باور نکردنی UBER مانند رزرو تاکسی وب اسکریپت تمام ویژگی های مورد نیاز برای اجرای یک وب سایت رزرو تاکسی کامل تکامل یافته است. برخی از جالب ترین ویژگی در حال حاضر عبارتند از:

-دوستانه موبایل: تمام اسکریپت کاملا پاسخگو در طراحی است و compatibly در گوشی های تلفن همراه هر & هر قطعنامه متناسب با.

-مسافر ورود: ورود به سایت جداگانه برای مسافران از طریق وجود دارد. که هر کسی می تواند وارد سایت شوید و سفارش یک کابین / تاکسی فورا.

-درایور ورود: ورود جداگانه برای رانندگان از طریق وجود دارد. که رانندگان می توانید وارد شوید و بررسی درخواست وانت.

-شامل پرداخت: در این خط باور نکردنی روش پرداخت که کارت اعتباری مسافر را به پروفیل های مربوطه متصل استفاده & هر وقت سوار شدن انجام شده است، مسافر به صورت خودکار–بدون هیچ زحمتی رایگان شارژ خواهد شد.

دروازه پرداخت یکپارچه در حال حاضر پرداخت مستقیم سی سی با استفاده از نوار & برینتری هستند.

-مکان: محکم با نقشه های گوگل یکپارچه, مرورگر خواهد شد خودکار تشخیص محل مسافر و مجموعه ای سوار است.

-سند آپلود: منظور تأیید درایور است ارائه به ارسال مدارک مورد نیاز تعیین شده توسط مدیر سایت.

-گزارش: گزارش های دقیق در هر معامله، سوار و غیره توسط مدیر سایت. برداشته شود می تواند

 

 

Demo:
http://gentleninja.com/uberwebscript/

Download:
http://uploaded.net/file/4b83ke38

شما باید شما وارد شدید to post a comment.

کپی رایت برای تاپ تو