تاپ تو  

    بهترین مرجع تصویری کشور

The Foundry COLORWAY 1.2v1

بوسیله | بهمن ۲۴, ۱۳۹۳ | بدون دیدگاه


The Foundry COLORWAY 1.2v1

 

Includes Kit for C4D, MODO and COLORWAY Presenter
.
 
Design changes, fast. COLORWAY is an application that aids creativity and focuses the decision making process, recognizing that a team of people involved in making design decisions have different goals and expertise. COLORWAY significantly streamlines the iterative design workflow bringing clarity and efficiency through fast, non-destructive material and lighting changes
 
شامل کیت برای C4D، MODO و COLORWAY ارائه
.
طراحی تغییرات، سریع می باشد. COLORWAY برنامه ای که کمک خلاقیت و تمرکز فرآیند تصمیم گیری، به رسمیت شناختن است که یک تیم از افراد درگیر در تصمیم گیری طراحی اهداف و تخصص های مختلف است. COLORWAY به طور قابل توجهی ساده سازی گردش کار طراحی تکراری آوردن وضوح و بهره وری از طریق سریع، مواد و روشنایی تغییرات غیر مخرب.
 

Why COLORWAY?

  • Iterative workflow – Make almost limitless changes to your 3D scene's colors, textures, decals and even lighting set-ups. 
  • Realtime, GPU powered updates – Make non-destructive changes instantly to renderings. Changes are stored independently of the source image.
  • Communicate more clearly – Save multiple image variations and ‘looks’, enabling clear downstream communication and design review.
  • Empower the reviewer – Critique variations with the free COLORWAY Presenter app and send desired looks back to the 3D artist.
  • Finalize the image – Iterate on subtle image details without the need to re-render.

 

Homepage – http://www.thefoundry.co.uk/products/colorway/

 

چرا COLORWAY؟

گردش کار تکرار شونده – تغییرات را تقریبا بی حد و حصر به صحنه ۳D را رنگ، بافت، decals و حتی روشنایی تنظیم یو پی اس.
    بیدرنگ, GPU به روز رسانی شده – غیر مخرب فورا به تفاسیر تغییرات. تغییرات مستقل از تصویر منبع ذخیره می شود.
    وضوح بیشتری – ذخیره تصویر تغییرات متعدد و 'به نظر می رسد"، امکان پاک کردن پایین طراحی و ارتباطات بررسی ارتباط برقرار کنید.
    بررس – نقد تغییرات با برنامه رایگان COLORWAY مجری توانمند سازی و ارسال مورد نظر را به هنرمند ۳D می رسد.
    نهایی تصویر – باز گو در جزئیات ظریف تصویر بدون نیاز به دوباره.

صفحه اصلی – http://www.thefoundry.co.uk/products/colorway/

 

http://dl.pic10.ir/Fcolorway112.part1.rar

http://dl.pic10.ir/Fcolorway112.part2.rar

 

برچسب ها
    

شما باید شما وارد شدید to post a comment.

کپی رایت برای تاپ تو