تاپ تو  

    بهترین مرجع تصویری کشور

CGMA – اصول طراحی محیط های خلاق

بوسیله | بهمن ۲۴, ۱۳۹۳ | بدون دیدگاه


CGMA – Fundamentals for Creative Environment Design

Genre: eLearning: Digital Painting/drawing

Whether for film, video games, or digital feature animation, this class will be guiding students on learning what creates a compelling environment from the ground up. We explore fundamentals such as perspective, drawing , storytelling, painting, creating atmosphere, establishing lighting and how we can combine all these different elements for a full scene. By the end of this class, students will have the process and structure to give them the confidence they need to create more solid environments

 

آیا برای فیلم بازی های ویدئویی یا ویژگی های دیجیتال انیمیشن، این کلاس دانش آموزان در یادگیری آنچه که ایجاد یک محیط جذابی از زمین تا هدایت شود خواهد شد. ما کشف اصول مانند چشم انداز، نقاشی، قصه، نقاشی، ایجاد فضای ایجاد روشنایی و چگونه ما می تواند همه این عناصر مختلف برای صحنه کامل ترکیب. در پایان این کلاس دانش آموزان فرآیند و ساختار به آنها اعتماد به نفس آنها نیاز به ایجاد محیط های جامد است..

http://dl.pic10.ir/CGMA.Fund4Cr8EnvirDesign.part1.rar

http://dl.pic10.ir/CGMA.Fund4Cr8EnvirDesign.part2.rar

http://dl.pic10.ir/CGMA.Fund4Cr8EnvirDesign.part3.rar

http://dl.pic10.ir/CGMA.Fund4Cr8EnvirDesign.part4.rar

 

 

شما باید شما وارد شدید to post a comment.

کپی رایت برای تاپ تو