تاپ تو  

    بهترین مرجع تصویری کشور

شعر

خدا برای بنده اش کافی است

خدا برای بنده اش کافی است توکل بر خدایت کن ، کفایت میکند حتما …   اگر خالص شوی با او ، صدایت میکند حتما …   اگر بیهوده رنجیدی ، از این دنیای بی رحمی ؛   به درگاهش قناعت کن ، عنایت میکند حتما …   دلت درمانده میمیرد ، اگر غافل شوی […]

تمام راه ظهور تو با گنه بستم/ دروغ گفته ام آقا که منتظر هستم.

تمام راه ظهور تو با گنه بستم/ دروغ گفته ام آقا که منتظر هستم. کسی به فکر شما نیست راست می گویم/ دعا برای تو بازیست راست می گویم. اگرچه شهر برای شما چراغان است/ برای کشتن تو نیزه هم فراوان است. تمام راه ظهور تو با گنه بستم دروغ گفته ام آقا که منتظر […]