تاپ تو  

    بهترین مرجع تصویری کشور

php

Zend Technologies Zend Studio 12.5 (Win/Mac)

 Zend Technologies Zend Studio 12.5 (Win/Mac) http://mohsensd1373.dl3.rapidpars.com/20538/6119263/9kpz0758te8/Zendv12.5.X64.part1.rar http://mohsensd1373.dl3.rapidpars.com/20538/6119262/c28n0r19uyf/Zendv12.5.X64.part2.rar http://mohsensd1373.dl3.rapidpars.com/20538/6119265/qpw8jywsu8m/Zend.Technologies.Ltd.Zend.Studio.v12.5.part1.rar http://mohsensd1373.dl3.rapidpars.com/20538/6119264/qs4ckaer0h7/Zend.Technologies.Ltd.Zend.Studio.v12.5.part2.rar http://mohsensd1373.dl3.rapidpars.com/20538/6119266/nhbtxfah3sc/Zend.Technologies.Ltd.Zend.Studio.v12.5.MACOSX.part1.rar http://mohsensd1373.dl3.rapidpars.com/20538/6119267/cuhuyyemshm/Zend.Technologies.Ltd.Zend.Studio.v12.5.MACOSX.part2.rar یکی از محیط های برنامه نویسی به زبان PHP نرم افزار Zend Studio می باشد. این محصول به برنامه نویسان و تولید کنندگان کدهای PHP قابلیت توسعه و اشکال زدایی از کد های نوشته شده را می دهد. قابلیت هایی چون تغییر در […]