تاپ تو  

    بهترین مرجع تصویری کشور

مویز چه خواصی دارد؟

بوسیله | آبان ۱۵, ۱۳۹۳ | بدون دیدگاه


مویز چه خواصی دارد؟

رسول اللّه‏ صلى‏ الله ‏علیه و ‏آله و سلّم :

مَن أدمَنَ أکلَ الزَّبیبِ عَلَى الرّیقِ ، رُزِقَ الفَهمَ وَالحِفظَ وَالذِّهنَ ، ونَقَصَ مِنَ البَلغَمِ .

پیامبر خدا صلى‏ الله ‏علیه و ‏آله و سلّم :

هر کس ناشتا به خوردن مویز مداومت کند ، فهم و حافظه و ذهن ، روزى او مى‏شود و از بلغم وى ، کاسته مى‏شود.

بحار الأنوار ، جلد ۶۲ ، صفحه ۲۷۱ ، حدیث ۷۰ نقلاً عن کتاب الجنّه للکفعمی عن ابن مسعود دانش نامه احادیث پزشکی : ۱ / ۲۵۰

——————————————————

رسول اللّه‏ صلى‏ الله ‏علیه و ‏آله و سلّم :

عَلَیکُم بِالزَّبیبِ ؛ فَإِنَّهُ یَکشِفُ المِرَّهَ ، ویَذهَبُ بِالبَلغَمِ ، ویَشُدُّ العَصَبَ ، ویَذهَبُ بِالإِعیاءِ ، ویُحَسِّنُ الخُلُقَ ، ویُطَیِّبُ النَّفسَ ، ویَذهَبُ بِالغَمِّ .

پیامبر خدا صلى‏ الله ‏علیه و ‏آله و سلّم :

بر شما باد مویز ، چرا که تلخه را مى‏زداید ، بلغم را مى‏بَرَد ، پِى را استحکام مى‏دهد ، رنجیدگى و خستگى را از میان بر مى‏دارد ، خوى را خوش مى‏سازد ، دل را پاک و پیراسته مى‏دارد و اندوه را مى‏بَرَد.

الخصال ، صفحه ۳۴۴ ، حدیث ۹ عن أحمد الطائی عن الإمام الرضا عن آبائه علیهم‏السلام ، روضه الواعظین ، صفحه ۳۴۰ ، مکارم الأخلاق ، جلد ۱ ، صفحه ۳۸۰ ، حدیث ۱۲۷۲ نحوه وفیه «… ویصحّ الجسم و …» ، بحار الأنوار ، جلد ۶۶ ، صفحه ۱۵۱ ، حدیث ۱ ؛ کنز العمّال ، جلد ۱۰ ، صفحه ۴۱ ، حدیث ۲۸۲۶۵ نقلاً عن أبی نعیم عن عنه صلى‏ الله ‏علیه و ‏آله و سلّم دانش نامه احادیث پزشکی : ۱ / ۲۶۰

——————————————————

رسول اللّه‏ صلى‏ الله ‏علیه و ‏آله و سلّم :

نِعمَ الطَّعامُ الزَّبیبُ ؛ یَشُدُّ العَصَبَ ، ویَذهَبُ بِالوَصَبِ ، ویُطفِئُ الغَضَبَ ، ویُرضِی الرَّبَّ ، ویَذهَبُ بِالبَلغَمِ ، ویُطَیِّبُ النَّکهَهَ ، ویُصَفِّی اللَّونَ .

پیامبر خدا صلى‏ الله ‏علیه و ‏آله و سلّم :

مویز ، چه نیکو خوراکى است ! پِى را استحکام مى‏بخشد ، بیمارى را از میان مى‏بَرَد ، خشم را فرو مى‏نشانَد ، پروردگار را خشنود مى‏سازد ، بلغم را مى‏بَرَد ، بوى دهان را خوش مى‏سازد و رنگ را صفا مى‏دهد .

الاختصاص ، صفحه ۱۲۴ عن أبی هند الداری ، بحار الأنوار ، جلد ۶۶ ، صفحه ۱۵۳ ، حدیث ۱۱ ؛ تاریخ دمشق ، جلد ۲۱ ، صفحه ۶۰ ولیس فیه «یرضی الربّ» ، کنز العمّال ، جلد ۱۰ ، صفحه ۴۱ ، حدیث ۲۸۲۶۶ دانش نامه احادیث پزشکی : ۱ / ۳۸۲

——————————————————

رسول اللّه‏ صلى‏ الله ‏علیه و ‏آله و سلّم :

عَلَیکُم بِالزَّبیبِ ؛ فَإِنَّهُ یُطفِئُ المِرَّهَ ، ویُسَکِّنُ البَلغَمَ ، ویَشُدُّ العَصَبَ ، ویُذهِبُ النَّصَبَ ، ویُحَسِّنُ القَلبَ .

پیامبر خدا صلى‏ الله ‏علیه و ‏آله و سلّم :

بر شما باد مویز ؛ چرا که تلخه را خاموش مى‏کند ، بلغم را فرو مى‏نشاند ، پِى را استحکام مى‏بخشد ، خستگى را مى‏برد و قلب را نیکو مى‏سازد .

طبّ النبیّ صلى‏ الله ‏علیه و ‏آله و سلّم ، صفحه ۹ ، بحار الأنوار ، جلد ۶۲ ، صفحه ۲۹۸ دانش نامه احادیث پزشکی : ۲ / ۳۲۰

——————————————————

الاختصاص عن أبی هند الدّاری :

اُهدِیَ إلى رَسولِ اللّه‏ِ صلى‏ الله ‏علیه و ‏آله و سلّم طَبَقٌ مُغَطّىً ، فَکَشَفَ الغِطاءَ عَنهُ ، ثُّم قالَ :
کُلوا بِاسمِ اللّه‏ِ ، نِعمَ الطَّعامُ الزَّبیبُ ؛ یَشُدُّ العَصَبَ ، ویَذهَبُ بِالوَصَبِ ، ویُطفِئُ الغَضَبَ ، ویُرضِی الرَّبَّ ، ویَذهَبُ بِالبَلغَمِ ، ویُطَیِّبُ النَّکهَهَ ، ویُصَفِّی اللَّونَ .

الاختصاص

– به نقل از ابو هند دارى: طَبَقى روى‏پوشیده به پیامبر خدا اهدا کردند . ایشان ، پوشش را از آن برداشت و سپس فرمود : «به نام خدا بخورید . مویز ، چه نیکو خوراکى است ! پى را استحکام مى‏بخشد ، بیمارى را از میان مى‏برد ، خشم را فرو مى‏نشاند ، پروردگار را خشنود مى‏سازد ، بلغم را مى‏برد ، بوى دهان را خوش مى‏سازد و رنگ را صفا مى‏دهد .

فی المصدر : «طبقا» ، والتصویب من بحار الأنوار وتاریخ دمشق .الاختصاص ، صفحه ۱۲۴ ، مکارم الأخلاق ، جلد ۱ ، صفحه ۴۱۵ ، حدیث ۱۶۰۶ نحوه ، وفیه «الزیت» بدل «الزبیب» ، بحار الأنوار ، جلد ۶۶ ، صفحه ۱۵۳ ، حدیث ۱۱ ؛ تاریخ دمشق ، جلد ۲۱ ، صفحه ۶۰ ، حدیث ۴۷۲۴ ولیس فیه «ویرضی الربّ» ، الفردوس ، جلد ۴ ، صفحه ۲۶۵ ، حدیث ۶۷۸۰ ، کنز العمّال ، جلد ۱۰ ، صفحه ۴۱ ، حدیث ۲۸۲۶۶ نقلاً عن غیر واحد دانش نامه احادیث پزشکی : ۲ / ۳۲۰

——————————————————

الإمام علیّ علیه‏السلام :

إنَّ الزَّبیبَ یَشُدُّ القَلبَ ویَذهَبُ بِالمَرَضِ ، ویُطفِئُ الحَرارَهَ ، ویُطَیِّبُ النَّفسَ .

امام على علیه‏السلام :

مویز ، قلب را استحکام مى‏بخشد ، بیمارى را مى‏برد ، حرارت را خاموش مى‏سازد و دل را خوشى مى‏دهد .

الأمالی للطوسی ، صفحه ۳۶۲ ، حدیث ۷۵۱ عن علیّ بن علیّ بن رزین عن الإمام الرضا عن آبائه علیهم‏السلامعن النزّال بن سبره ، مکارم الأخلاق ، جلد ۱ ، صفحه ۳۸۰ ، حدیث ۱۲۷۰ ، بحار الأنوار ، جلد ۶۶ ، صفحه ۱۵۲ ، حدیث ۵ دانش نامه احادیث پزشکی : ۲ / ۳۲۲

——————————————————

الإمام الصادق علیه‏السلام :

الزَّبیبُ یَشُدُّ العَصَبَ ، ویَذهَبُ بِالنَّصَبِ ، ویُطَیِّبُ النَّفسَ .

امام صادق علیه‏السلام :

مویز ، پى را استحکام مى‏بخشد ، خستگى را مى‏برد و دل را خوشى مى‏دهد .

الکافی ، جلد ۶ ، صفحه ۳۵۲ ، حدیث ۳ ، المحاسن ، جلد ۲ ، صفحه ۳۶۴ ، حدیث ۲۲۶۸ ، بحار الأنوار ، جلد ۶۶ ، صفحه ۱۵۳ ، حدیث ۸ دانش نامه احادیث پزشکی : ۲ / ۳۲۲

منبع:شهر حدیثمنبع: شهر حدیث

 

برچسب ها
    

شما باید شما وارد شدید to post a comment.

کپی رایت برای تاپ تو