تاپ تو  

    بهترین مرجع تصویری کشور

خواستگاری

بوسیله | آذر ۲۰, ۱۳۹۳ | بدون دیدگاه


دختر: بیا خواستگاریم،
پسر: صدات نمیاد بلندتر صحبت کن!
دختر: گفتم بیااااا خوااااستگاریم،
پسر: صداتو برای من بلند میکنی هرچی بین ما بود تموم شد…!!!

شما باید شما وارد شدید to post a comment.

کپی رایت برای تاپ تو