تاپ تو  

    بهترین مرجع تصویری کشور

تولد شیخ کلینی روز «اسناد ملی و میراث مکتوب» شد

بوسیله | اردیبهشت ۱۸, ۱۳۹۴ | بدون دیدگاه


تولد شیخ کلینی روز «اسناد ملی و میراث مکتوب» شد

تولد شیخ کلینی روز «اسناد ملی و میراث مکتوب» شد
شورای فرهنگ عمومی با رد سه پیشنهاد (تولد آقابزرگ تهرانی، زادروز ابوریحان بیرونی و تولد ایرج افشار) برای درج در تقویم رسمی کشور به عنوان روز «اسناد ملی و میراث مکتوب»، زادروز شیخ کلینی را برای این عنوان مصوب کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در خاتمه پانصد و پنجاه و سومین جلسه شورای فرهنگ عمومی کشور، روز تولد شیخ کلینی در تقویم به عنوان روز «اسناد ملی و میراث مکتوب» نامگذاری شد.

این در حالی است که سه روز پیشنهادی مرکز پژوهشی میراث مکتوب برای انتخاب یکی و نامگذاری و درج آن در تقویم به این عنوان یکی زادروز آقابزرگ تهرانی کتابشناس و صاحب «الذریعه» (۱۸ فروردین)، دیگری زادروز ابوریحان بیرونی ریاضیدان و تاریخ‌نگار (۱۴ شهریور) و سومی زادروز ایرج افشار (۱۶ مهر) ایرانشناس و کتابشناس بوده است.

اما شورای فرهنگ عمومی کشور با رد هر سه این پیشنهادها، درج زادروز شیخ کلینی را به عنوان «روز اسناد ملی و میراث مکتوب» در تقویم به تصویب رساند.

با این حال شورای فرهنگ عمومی کشور در مصوبه خود، اشاره‌ای به روز مورد نظر (بر اساس تقویم شمسی) نکرده است.

یکی دیگر از مصوبات جلسه اخیر این شورا، پیشنهاد نامگذاری ۲۹ تیر (روز دیدار کتابداری با رهبر انقلاب) به عنوان «روز کتابدار» بود که به تصویب اعضای شورا رسید

 

شما باید شما وارد شدید to post a comment.

کپی رایت برای تاپ تو