تاپ تو  

    بهترین مرجع تصویری کشور

تعدادی از احادیث امام حسن عسکری علیه السلام

بوسیله | دی ۹, ۱۳۹۳ | بدون دیدگاه


احادیث امام حسن عسکری علیه السلام (۱۴۱ حدیث)

 

 

صفحه اختصاصی حدیث و آیات امام عسکرى علیه السلام : عَلاماتُ المُؤمِنِ خَمسٌ . . . و زِیارَهُ الأربَعینَ . . . ؛ حدیث

 

 

امام عسکرى علیه السلام :مؤمن پنج نشانه دارد . . . و یکى از آنها زیارت روز اربعین است . . . .

 

 

مسیر این حدیث در کتابخانه: آینه یادها > حدیث شماره : ۲۰۰۵۳۸

 

 

 
 

صفحه اختصاصی حدیث و آیات امام عسکرى علیه السلام : خَصلَتانِ لَیسَ فَوقَهُما شَى ءٌ : الإیمانُ بِاللّه ِ و نَفعُ الإخوانِ ؛ حدیث

 

 

امام عسکرى علیه السلام :دو خصلت است که بالاتر از آنها چیزى نیست : ایمان به خدا و سود رساندن به برادران .

 

 

مسیر این حدیث در کتابخانه: آینه یادها > حدیث شماره : ۲۰۰۵۸۲

 

 

 
 

صفحه اختصاصی حدیث و آیات امام عسکرى علیه السلام : جُعِلَتِ الخَبائِثُ فی بَیتٍ و جُعِلَ مِفتاحُهُ الکِذبَ ؛ حدیث

 

 

امام عسکرى علیه السلام :همه پلیدى ها را در خانه اى نهادند و کلید آن دروغ است .

 

 

مسیر این حدیث در کتابخانه: آینه یادها > حدیث شماره : ۲۰۰۵۸۳

 

 

 
 

صفحه اختصاصی حدیث و آیات امام عسکرى علیه السلام : إتَّقُوا اللّه َ و کُونوا لَنا زَینا و لاتَکوُنوا عَلَینا شَینا ؛ حدیث

 

 

امام عسکرى علیه السلام :تقواى الهى پیشه کنید و مایه زینت ما باشید ، نه مایه سرشکستگى ما .

 

 

مسیر این حدیث در کتابخانه: آینه یادها > حدیث شماره : ۲۰۰۵۸۴

 

 

 
 

صفحه اختصاصی حدیث و آیات امام عسکرى علیه السلام : خَیرُ إخوانِکَ مَن نَسِىَ ذَنبَکَ و ذَکَرَ إحسانَکَ إلَیهِ ؛ حدیث

 

 

امام عسکرى علیه السلام :بهترین برادر تو کسى است که خطایت را فراموش کند و احسان تو را به خود ، به یاد آورد .

 

 

مسیر این حدیث در کتابخانه: آینه یادها > حدیث شماره : ۲۰۰۵۸۵

 

 

 
 

صفحه اختصاصی حدیث و آیات امام عسکرى علیه السلام : مَن وَعَظَ أخاهُ سِرّا فَقَد زانَهُ و مَن وَعَظَهُ عَلانِیَهً فَقَد شانَهُ ؛ حدیث

 

 

امام عسکرى علیه السلام :هر که برادرش را در خلوت پند دهد ، او را آراسته است ، و هر کس برادرش را در جمع پند دهد ، او را سرشکسته کرده است .

 

 

مسیر این حدیث در کتابخانه: آینه یادها > حدیث شماره : ۲۰۰۵۸۶

 

 

 
 

صفحه اختصاصی حدیث و آیات امام عسکرى علیه السلام : لَیسَ مِنَ الأدَبِ إظهارُ الفَرَحِ عِندَ المَحزونِ ؛ حدیث

 

 

امام عسکرى علیه السلام :شادمانى کردن در نزد غمدیده ، بى ادبى است .

 

 

مسیر این حدیث در کتابخانه: آینه یادها > حدیث شماره : ۲۰۰۵۸۷

 

 

 
 

صفحه اختصاصی حدیث و آیات امام عسکرى علیه السلام : بِئسَ العَبدُ عَبدا یَکونُ ذا وَجهَینِ و ذا لِسانَینِ ؛ حدیث

 

 

امام عسکرى علیه السلام :چه بد بنده اى است آن که دورو و دو زبان باشد .

 

 

مسیر این حدیث در کتابخانه: آینه یادها > حدیث شماره : ۲۰۰۵۸۸

 

 

 
 

صفحه اختصاصی حدیث و آیات امام عسکرى علیه السلام : مَن کانَ الوَرَعُ سَجِیَّتَهُ و الکَرَمُ طَبیعَتَهُ و الحِلمُ خُلَّتَهُ ، کَثُرَ صَدیقُهُ ؛ حدیث

 

 

امام عسکرى علیه السلام :کسى که پارسایى خوى او ، بخشندگى طبیعت او و بردبارى خصلت او باشد ، دوستانش زیاد شوند .

 

 

مسیر این حدیث در کتابخانه: آینه یادها > حدیث شماره : ۲۰۰۵۸۹

 

 

 
 

صفحه اختصاصی حدیث و آیات زندان بان هاى امام عسکرى علیه السلام در جواب صالح بن وصیف : ما نَقولُ فی رَجُلٍ یَصومُ نَهارَهُ و یَقُومُ لَیلَهُ کُلَّهُ ، لا یَتَکلَّمُ و لایَتَشاغَلُ بِغَیرِ العِبادَهِ ؛ حدیث

زندان بان هاى امام عسکرى علیه السلام در جواب صالح بن وصیف :چه بگوییم در باره کسى که روزها را روزه مى گیرد و تمام شب را به عبادت به سر مى آورد و جز به عبادت سخنى نمى گوید و به کارى نمى پردازد .

مسیر این حدیث در کتابخانه: آینه یادها > حدیث شماره : ۲۰۰۶۴۸

شما باید شما وارد شدید to post a comment.

کپی رایت برای تاپ تو