تاپ تو  

    بهترین مرجع تصویری کشور

اعمال ماه رجب ( از شب ۱۳ تا آخر)

بوسیله | اردیبهشت ۱۲, ۱۳۹۴ | بدون دیدگاه


 اعمال ماه رجب ( از شب ۱۳ تا آخر)

 اعمال ماه رجب ( از شب 13 تا آخر)

اعمال ماه رجب ( از شب ۱۳ تا آخر)

به نام خدا

اعمال شب وروز سیزدهم ماه رجب

در نظرتان باشد که شب سیزدهم ماه رجب ، اولین شب از لیلای وایام بیض و شب مناجات با پروردگار جلیل عظیم است ، شب مناجات موسی بن عمران با معبود خویش است وشبی که در فردای آن خداوند بزرگ نشانه بزرگتر خود را آشکار ساخت وخبر بزرگ را به اختبار گذاشت ، شب ولادت مولایمان امیر مومنان علی (ع)  وشبی که مراقبت تمام وکمال را می طلبد ونمازی در آن خوانده می شود که اگر کسی آنرا بگزارد به فضیلت این عبادت می رسدو آن همه عطایایی که برای نماز و روزه واحیا وعبادات سه ماه رجب و شعبان وماه رمضان در نظر گرفته شد به دست می آید پس از خداوند توفیق بخواه که تو را به عبادت این شب ها موفق کرده وهرگونه بیماری وکسالت و اشتغالات دنیایی را از تو دور می کند در آغاز این نماز را که از حضرت رسول (ص)  روایت شده نقل می کنیم که فرمود:

” هر که در شب سیزدهم ماه رجب ده رکعت نماز بگذارد به این ترتیب که در رکعت اول سوره های حمد والعادیات را یکبار و در رکعت دوم سوره های حمد و تکاثر را یکبار ودیگر رکعات را به اینگونه بخواند ، خداوند گناهان او را می آمرزد واگر مورد عاق والدین هم باشد ، خداوند از او راضی می شود وفرشتگان نکیر ومنکر به او نزدیک نشده واو را نمی ترسانند وبه سرعت برق از صراط می گذرد ونامه اش را به دست راستش می دهند ومیزانش سنگین می شود ودر بهشت فردوس هزار شهر به او داده می شود.”

واما در مورد نمازی که در شب های بیض ماه های رجب و شعبان و ماه رمضان گزارده می شود این روایت را از امام صادق (ع) نقل می کنیم . کافی است که برای شناخت ودرک فضیلت بیشتر این شبها به کلمات این روایات دقت کنی آنگاه متوجه می شوی که باید برای این شب ها حساب جداگانه ای باز کرد وبیشتر متوجه خداوند جلیل بود.

امام صادق (ع) فرمودند:

” به این امت سه ماه داده شده که به دیگر امت ها به مانند آن داده نشده و آن رجب وشعبان و ماه رمضان است و نیز سه شب که به مانند آن به دیگران داده نشده و آن شب سیزدهم و چهاردهم و پانزدهم از هر ماه است و به این امت سه سوره داده شده که به مانند آن به دیگر امت ها داده نشده و آن یس و تبارک الملک  و توحید است ، پس هر کس میان این سه را جمع کند بهترین چیزهایی که به این امت داده شده ، را جمع کرده وگرد می آورد گفته شد:

چگونه میان این سه را جمع کند؟

پس فرمود : در هر شب از شبهای بیض این سه ماه ، در شب سیزدهم دو رکعت بگزارد که در هر رکعتی سوره حمد واین سه سوره را بخواند ودر شب چهاردهم ، چهار رکعت بگزارد به همان ترتیب که سوره حمد و این سه سوره را بخواند ودر شب پانزدهم ، شش رکعت بگزارد که سوره حمد واین سه سوره را به همان شکل بخواند پس به فضیلت این ماه های سه گانه رسیده وهر گناهی از او جز شرک آمرزیده می شود.”

اگر کسی می خواهد دعای استفتاح را خوانده واعمال معروف به ام داوود را بجای آورد باید از روز سیزدهم روزه بگیرد واما در فضیلت روزه، پس رسول خدا (ص) فرمودند:

“و هر کس ۱۳ روز از ماه رجب را روزه بگیرد در روز قیامت برای او سفره ای از یاقوت سبز در سایه عرش انداخته می شود که ستونهای آن از مرواریدی است که از جهان هفتاد بار پهناورتر است وبر آن سینی هایی از مروارید ویاقوت قرار داده شده که در هر سینی هفتاد هزار رنگ غذا است که رنگی از آن با رنگ دیگر و بویی با بوی دیگر شبیه نیست پس از آن تناول می کند در حالیکه مردم در سختی زیاد ودشواری بزرگ روز قیامت قرار دارند”

اعمال شب وروز چهار دهم ماه رجب

حضرت رسول (ص) فرمودند:

“هر کس در شب چهاردهم از ماه رجب سی رکعت نماز بگزارد به این ترتیب که سوره حمد را یکبار و اخلاص را یکبار و آیه آخر سوره کهف را بخواند به خدایی که جانم در دست اوست اگر گناهانش بیشتر از ستاره های آسمان باشد از نمازش فارغ نمی شود مگر که پاک وپاکیزه است ومثل اینکه همه کتابهای آسمانی را خوانده باشد.”

واما در فضیلت چهار ده  روز روزه ماه رجب پیامبر (ص) فرمودند:

” هر کس از ماه رجب چهرده روز را روزه بگیرد خداوند عز وجل از پاداش آن می دهد که چشمی ندیده و گوشی نشنیده باشد و بر دل آدمی خطور نکرده است از کاخهای بهشتی که با مروارید ویاقوت ساخته شد.”

اعمال شب وروز پانزدهم ماه رجب

پیامبر (ص) فرمودند:

“هنگامی که شب نیمه رجب فرا رسید خداوند تعالی به خزانه داران دیوان مردم ونویسندگان اعمالشان دشتور می دهد و می فرماید :

در نامه بندگانم نگاه کنید وهر بدی یافتید آنرا پاک کرده و به حسنات تبدیل کنید.

پس با این امید که امشب علاوه بر آنکه دعوت منادی خداوند را اجابت می کنی ، دیوان ونامه ات مورد نظر اوست ، اعمال وعبادت آنرا شروع کن که در روایات بیش از پنج گونه نماز برای این شب وارد شده ابتدا شبیه همان نمازی که در شبهای ۱۳ و ۱۴ گزارده ای امشب شش رکعت می گزاری که در هر رکعتی سوره های یاسین و ملک واخلاص را بعد از حمد می خوانی.

دوم: این نماز را که امام صادق (ع) روایت کرده اند را می گزاری:

در شب نیمه ماه رجب دوازده رکعت می گزاری که بعد از  هر دو رکعت سلام می دهی به این ترتیب که در هر رکعتی سوره های حمد و اخلاص وفلق وناس و آیت الکرسی و قدر را چهار بار می خوانی بعد تشهد را خوانده وسلام می دهی وبعد از اتمام نماز یعنی بعد از سلام نماز چهار بار می گویی:

” الله الله ربی لا اشرک به شیئا ولا اتخذ من دونه ولیا “

وبعد هر چه دوست داری دعا می کنی.

سوم: امام صادق (ع) فرمودند:

“در شب نیمه ماه رجب ۱۲ رکعت نماز می گزاری که در هر رکعتی حمد و سوره را می خوانی و بعد از اتمام نماز سوره های حمد و فلق و ناس و اخلاص و آیت الکرسی را چهار بار می خوانی و بعد از آن چهار بار می گویی :

“سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر”

آنگاه می گویی :

“الله الله ربی، لا اشرک به شیئا ، ما شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم”

چهارم: این نماز را که از حضرت رسول (ص) روایت شده می گزاری که فرمود:

کسی که در شب نیمه ماه رجب سی رکعت بگزارد به این ترتیب که بعد از حمد و سوره اخلاص را ده بار بخواند و نمازش تمام نمی شود تا اینکه پاداش هفتاد شهید به او داده شده و در روز قیامت نور او برای اهل آن می درخشد ، همچنانکه میان مکه ومدینه وخداوند بیزاری از آتش وبیزاری از دورویی را به او عنایت کرده وعذاب قبر را از او بر می دارد.”

پنجم: این نماز را که پیامبر (ص) فرمودند:

“کسی که در شب پانزدهم از ماه رجب سی رکعت بگزارد به این ترتیب که در هر رکعتی سوره حمد را یکبار واخلاص را ده بار بخواند خداوند او را از آتش می رهاند وبرای هر رکعتی عبادت چهل شهید را برای او می نویسد وبرای هر آیه ای دوازده نور به او عطا می کند وبرای او به خاطر خواندن هر بار سوره توحید دوازده شهر از مشک وعنبر می سازد وخداوند برای او پاداش نمازگزاران و روزه داران مرد وزن از آن ماه را می نویسد واگر میان آن وسال آینده بمیرد ، شهید از دنیا رفته واز فتنه قبر حفظ می شود.”

علاوه بر این نمازها اعمال مشترک شبهای این ماه عظیم را نیز چون شب های گذشته بجا آورده ونگاه کن وببین که خداوند جل جلاله ، دیگر به چه چیزی از عبادت تو را می خواند که او الهام کننده است.

واگر تصمیم داری این شب را با احیا وعبادت بگذرانی ششمین نمازی را که در روایات آمده بخوان که مرحوم راوندی در نوادر خود به اسناد از ابن عباس از حضرت رسول روایت کرده که فرمودند:

” کسی که در ایام البیض ماه رجب روزه بگیرد یا شب هایش را به عبادت بگذراند ودر شب نیمه آن صد رکعت بگزارد که در هر رکعتی سوره اخلاص را ده بار بخواند وپس از اتمام این نماز هفتاد بار استغفار کند از او بدی اهل آسمان زمین وابلیس وسربازانش برداشت می شود واگر در این ماه بمیرد در حالی میمیرد که خداوند برای او هزار حاجت را بر آورده می سازد که پانصد تا از حوائج آخرت وپانصد تا از حوائج دنیاست که هر حاجتی برآورده شده وقبول است وخداوند تعالی برای او در بهشت صد کاخ از زمرد می سازد.

ونعمت های دیگری را بر شمردند وفرمودند:

تمام اینها برای کسی است که ایام البیض ماه رجب را روزه گرفته وشبهایش را به عبادت گذرانیده واین نماز را گزارده که این برای خداوند آسان است.

از دیگر اعمال امشب زیارت سیدالشهدا امام حسین (ع) است که هر مومن ممتحنی در شب های عظیم برای زیارت آن بزرگوار از پروردگار بزرگ خویش کسب اجازه نموده وبه زیارتش می شتابد پس از آن غافل مباش.

فضایل روز پانزدهم ماه رجب

واما روز پانزدهم ماه رجب که بعد از روز عرفه واعیاد روزی با فضیلت تر از آنرا سراغ نداریم در روزی که بساط رحمت پروردگار جهانیان گسترده شده و آیات جاودانه آل محمد (ص) چونان خورشیدی تابان می درخشد.

حضرت آدم (ع) به خداوند عرض کردند:

پروردگارا مرا از بهترین روز ها واوقات در نزدت آگاه کن .

خداوند به او وحی کرد که:

ای آدم: بهترین اوقات در نزد من روز نیمه رجب است ای آدم در روز نیمه رجب با تقرب وضیافت و روزه ودعا واستغفار وگفتن لا اله الا الله به من تقرب بجوی.

ای آدم من در قضا وکتابم آوردم که از فرزندانت پیامبری که خشن ودرشت و تشر زننده در بازار نیست ، بردبار مهربان ، بزرگوار ودارای برکت زیاد است را بر می انگیزانم او وامتش را به روز نیمه رجب اختصاص می دهم که در آن چیزی نمی خواهند جز اینکه به ایشان می دهم واز من طلب آمرزش کنند می آمرزم وروزی بخواهند می دهم وگذشتن وکاستن از گناه بخواهند می گذرم ورحمت بخواهند رحمت می کنم،

ای آدم

کسی که در روز نیمه ماه رجب روزه دار و ذاکر وفروتن ومواظب شهوت باشد واز مالش صدقه بدهد پاداشی در نزد من جز بهشت ندارد.

ای آدم!

به فرزندانت بگو که خود را در ماه رجب حفظ کنند که گناه که در آن عظیم است.

اما اعمال مخصوص این روز.

ابتدا زیارت امام حسین (ع) کن.

سپس ده رکعت بعدی نماز سلمان.

وبعد هر سلام می گویی:

“لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملک وله الحمد یحیی ویمیت وهو حی لا یموت بیده الخیر وهوعلی کل شیء قدیر ، الها واحدا احدا صمدا فردا لم یتخذ صاحبه ولا ولدا.

آنگاه دو دست را به صورتت می کشی”

اما نمازی را حضرت رسول ذکر کردند که فرمودند:

” کسی که در روز نیمه ماه رجب به هنگام بالا آمدن روز پنجاه رکعت بگزارد که در هر رکعتی سوره اهای حمد و سوره های اخلاص و فلق وناس را یکبار بخواند از گناهانش بیرون می آید به مانند روزی که از مادر متولد شد و از قبرش با گواهان محشور می شود .با پیامبران وارد بهشت می شود ودر قبر عذاب نمی شود وتنگی وتاریکی قبر از او برداشته می شود ودر حالیکه از قبرش بر می خیزد که صورتش می درخشد.”

اما کسی که ۱۵ روز از ماه رجب را روزه بگیرد به روز قیامت در جایگاه ایمن شدگان می ایستد پس فرشته ای مقرب وپیامبری ورسولی بر او نمی گذرد جز اینکه می گوید : خوشا به حالت ! تو ایمنی ، مقربی ، مشرفی و به تو غبطه می خورند و تو ساکن بهشتی”

در این روز دعای ام داوود هم خوانده می شود.

اعمال شب وروز شانزدهم ماه رجب

حضرت رسول (ص) فرمودند:

” کسی که در شب شانزدهم ماه رجب ، سی رکعت بگزارد که بعد از حمد سوره اخلاص را ده بار بخواند نمازش تمام نمی شود که ثواب هفتاد شهید را به او می دهند و در حالی وارد قیامت می شود که نور او برای اهل آن چونان بین مکه ومدینه می درخشد وخداوند دوری از آتش ودوری از دورویی را به او می دهد وعذاب قبر را از او بر می دارد”

واما در فضیلت شانزده  روز روزه ماه رجب پیامبر (ص) فرمودند:

“هر کس شانزده روز از رجب را روزه بگیرد از اولین کسانی می شود که سوار بر مرکبی از نور شده و با آن در عرصه بهشت به سوی خانه رحمان می رود.”

اعمال شب وروز هفدهم ماه رجب

حضرت رسول (ص) فرمودند:

“نمازی دارد مثل شب شانزدهم با همان ثوابها”

واما در فضیلت هفده  روز روزه ماه رجب پیامبر (ص) فرمودند:

“هر کس هفده روز رجب روزه بگیرد در روز قیامت برای او در صراط هفتاد هزار چراغ از نور می گذراند تا اینکه با نور آن چراغها از صراط به طرف بهشت برود در حالیکه فرشتگان با خوش آمد گویی وسلام او را بدرقه می کنند”

اعمال شب وروز هجدهم ماه رجب

حضرت رسول (ص) فرمودند:

“کسی که در شب هجدهم از رجب دو رکعت بگزارد که در آن سوره حمد را یکبار واخلاص وفلق وناس را ده بار بخواند ، وقتیکه نمازش تمام شد خداوند به فرشتگانش می فرماید: اگر گناه ایشان از گناهان باج گیرها هم بیشتر باشد با این نماز او را آمرزیدم وخداوند میان او و آتش ، شش خندق قرار می دهد که میان هر خندق مثل میان آسمان وزمین فاصله است.”

واما در فضیلت هجده  روز روزه ماه رجب پیامبر (ص) فرمودند:

” هر کس از ماه رجب هجده روز را روزه بگیرد با حضرت ابراهیم (ع) در بارگاه جاودان ، بر تختهای مروارید ویاقوت همراه می شود.”

اعمال شب وروز نوزدهم ماه رجب

حضرت رسول (ص) فرمودند:

” هر کس در شب نوزدهم از ماه رجب چهر رکعت بگزارد که در آن حمد را یکبار و آیت الکرسی وسوره اخلاص را پانزده بار بخواند ، خداوند از ثواب به او ، مانند آنچه که به موسی (ع) داده می دهد و برای او به ازای هر حرفی ،ثواب شهیدی است ، وخداوند سبحان با فرشتگان به سوی او سه مژدگانی را بر می انگیزاند: اول اینکه او را در موقف  رسوا نمی سازد ، دوم: از او حساب نمی کشد و سوم اینکه : بدون  حساب وارد بهشت می شود وموقعیکه در پیشگاه خداوند تعالی قرار گرفت خداوند تعالی به او سلام می رساند و به او می فرماید : بنده ام ! نترس واندوهگین مباش که من از تو راضیم وبهشت برای تو مباح است.

واما در فضیلت نوز ده  روز روزه ماه رجب پیامبر (ص) فرمودند:

“هر کس نوزده روز از ماه رجب را روزه بگیرد خداوند برای او کاخی از مروارید به موازات کاخ آدم (ع) و ابراهیم (ع) در بهشت عدن می سازد پس او بر آنها سلام داده و آنها بخاطر اکرام و بجا آوردن حقش بر او سلام می کنند و خداوند برای او به خاطر هر روزی که روزه گرفته به مانند روزه هزار سال می نویسد.”

اعمال شب وروز بیستم ماه رجب

حضرت رسول (ص) فرمودند:

“کسی که در شب بیستم از ماه رجب دو رکعت بگزارد که در آن سوره حمد را یکبار و سوره قدر را پنج بار بخواند ، خداوند ثواب ابراهیم وموسی ویحیی و عیسی (ع) را به او می دهد و هر که این نماز را بگزارد از جن وانس چیزی به او نمی رسد وخداوند با نظر رحمت به او نگاه می کند”

واما در فضیلت بیست  روز روزه ماه رجب پیامبر (ص) فرمودند:

“هر کس بیست روز از رجب راروزه بگیرد پس گویا خداوند بزرگ را بیست هزار سال عبادت کرده باشد.”

اعمال شب وروز بیست ویکم ماه رجب

حضرت رسول (ص) فرمودند:

“کسی که در شب بیست ویکم از رجب شش رکعت بگزارد که در آن حمد را یکبار وسوره های کوثر واخلاص را ده بار بخواند ، خداوند به فرشتگان کرام الکاتبین دستور می دهد که یک سال برای گناهی ننویسند وبرای او تا این سال بگذرد ، حسنات بنویسند و قسم به خدایی که جانم در دست اوست ، کسی که مرا وخداوند را دوست بدارد پس این نماز را بگذارد واگر از ایستاده خواندن ناتوان باشد نشسته بخواند ، خداوند به خاطر او به فرشتگان مباهات می کند و می فرماید من او را آمرزیدم”

واما در فضیلت بیست ویک  روز روزه ماه رجب پیامبر (ص) فرمودند:

” هر کس بیست ویک روز از رجب را روزه بگیرد در روز قیامت گروهی را به اندازه ربیعه و مضر شفلعت می کند ، که همه آنها از خطاکاران وگنهکاران باشند.”

اعمال شب وروز بیست و دوم ماه رجب

حضرت رسول (ص) فرمودند:

” هر کس شب بیست و دوم رجب هشت رکعت بگزارد که در آن حمد را یکبار و سوره کافرون را هفت بار بخواند پس وقتیکه نمازش تمام شد ، به پیامبر و آلش ده بار صلوات بفرستد واز خداوند بزرگ ده بار استغفار کند ، اگر این عمل را انجام دهد از دنیا بیرون نمی رود جز اینکه  جای خود را در بهشت می بیند و مرگش بر اسلام و برای او پاداش هفتاد پیغمبر خواهد بود”

واما در فضیلت بیست و دو  روز روزه ماه رجب پیامبر (ص) فرمودند:

” هر کس ۲۲ روز از رجب را روزه بگیرد صدا زننده ای از اهل آسمان صدا می زند : ای دوست خدا از جانب خدا به کرامت بزرگ مژده ات باد ونیز همنشینی با آنها که خداوند نعمت شان داد ، مثل پیامبران ، راستگویان ، گواهان و نیکوکاران و ایشان خوب همراهی هستند.”

اعمال شب وروز بیست و سوم ماه رجب

حضرت رسول (ص) فرمودند:

“هر کس در شب بیست وسوم از رجب دو رکعت بگزارد که در آن سوره حمد را یکبار و سوره والضحی را پنج بار بخواند ، خداوند برای هر حرفی وهر مرد وزن کافری درجه ای در بهشت به او می دهد وثواب هفتاد حج و ثواب کسی که هزار جنازه را تشییع کرده باشد وثواب کسی که هزار مریض را عیادت وثواب کسی که هزار حاجت مسلمانی را بر آورده سازد را به او می دهد.”

واما در فضیلت بیست و سه   روز روزه ماه رجب پیامبر (ص) فرمودند:

” هر کس بیست وسه روز را روزه بگیرد از آسمان به او صدایی می رسد که : ای بنده خدا! خوشا به حالت به رنج اندکی افتادی و به نعمت طولانی رسیدی ، خوشا به حالت اگر که پرده از تو برداشته و به سوی پاداش بزرگ پروردگار برسی و در دارالسلام همسایه خلیل شوی.”

اعمال شب وروز بیست وچهار ماه رجب

حضرت رسول (ص) فرمودند:

“هر کس در این شب چهل رکعت نماز بگزارد که در آن حمد یکبار و آیه آمن الرسول و سوره اخلاص را یکبار بخواند ، خداوند تعالی برای او هزار حسنه نوشته واز هر گناه او را پاک می کند وهزار درجه او را بالا برده واز آسمان هزار فرشته را می فرستد که دستهایشان را بالا برده وبر او درود می فرستند وخداوند تعالی سلامت در دنیا و آخرت را به او روزی می کند و گویا که شب قدر را درک کرده باشد.”

واما در فضیلت بیست و چهار  روز روزه ماه رجب پیامبر (ص) فرمودند:

“هر کس ۲۴ روز از رجب را روزه بگیرد هنگامی که فرشته مرگ در نزد او حاضر شود ، به صورت جوانی به او نشان داده می شود که بر تن او لباسی از ابریشم سبز ، بر اسبی از اسب های بهشت سوار و به دست او ابریشم سبزیست که با مشک ناب خوشبو شده ودر دست او کاسه ای طلایی و پر از نوشیدنی بهشت می باشد ، پس موقع بیرون رفتن جان به او می نشاند ، که سختی های جان کندن را براو آسان می سازد ، آنگاه روحش را در آن ابریشم می گیرد ، پس از آن بویی پراکنده می شود که به مشام اهل هفت آسمان می رسد و آن همیشه بر قبرش سایه می اندازد  تا اینکه  بر حوض پیامبر(ص) وارد شود.”

ضمنا در این روز خیبر به دست مولایمان ، علی (ع) فتح شد.

اعمال شب وروز بیست وپنجم ماه رجب

حضرت رسول (ص) فرمودند:

“هر کس در این شب بیست رکعت بین نماز مغرب وعشا بگزارد که در آن حمد را یکبار و آیه آمن الرسول و سوره اخلاص را یک بار بخواند ، خداوند او و اهل و دین ومال ودنیا و آخرتش را حفظ می کند و از جایش بلند نمی شود که او را می آمرزد.

واما در فضیلت بیست و پنج  روز روزه ماه رجب پیامبر (ص) فرمودند:

“هرکس  ۲۵ روز از رجب را روزه بگیرد وقتیکه از قبرش بیرون می آید هفتاد هزار فرشته به استقبال او می آیند که در دست هر یک از آنان پرچمی از مروارید ویاقوت  و با آنان هدایایی از پیراهن های زینتی است پس می گویند : ای دوست خدا! رهایی به سوی پروردگارت!

پس از اولین مردمی است که وارد بهشت عدن می شود وبا مقربین آنها که خداوند از ایشان خشنود وایشان از او خشنود گشتند که آن ، رستگاری بزرگ است.”

امام رضا (ع) فرمودند : روزه این روز کفاره هفتاد سال است.”

اعمال شب وروز بیست وششم ماه رجب

حضرت رسول (ص) فرمودند:

” هر کس در این شب دوازده رکعت بگزارد که در آن حمد را یکبار وسوره اخلاص را چهل بار و به روایتی چهار بار بخواند ، فرشتگان با او مصافحه کنند وکسی که فرشتگان با او مصافحه می کنند از ایستادن بر صراط وحساب ومیزان ایمن است،  وخداوند هفتاد فرشته را به سوی او بر می انگیزاند که برای او طلب آمرزش می کنند و ثوابش را نوشته و بجای صاحب آن تهلیل می کنند و هر زمان از که جایش تکان بخورد می گویند: خداوندا این بنده بیامرز تا اینکه صبح شود.”

واما در فضیلت بیست و شش  روز روزه ماه رجب پیامبر (ص) فرمودند:

“کسی که این روز را روزه بگیرد کفاره هشتاد سال است.

و هر که از ماه رجب ۲۶ روز را روزه بگیرد خداوند در سایه عرش صد کاخ از مروارید ویاقوت برای او می سازد که بر سر هر کاخی چادری سرخ از ابریشم بهشت است که در آن آسوده جای می گیرد در حالیکه مردم در حساب هستند.”

اعمال مخصوص شب بیست وهفتم (مبعث)

این شب از شبهای مبارکی است  که اختصاص به عبادت دارد. از اعمال این شب غسل وارد شده است. همچنین زیارت امیرالمومنین (ع)  که زیارت مخصوصش ، زیارت مخصوص مشاهد در ماه رجب یا زیارت امین الله یا آنچه که قلب یک مومن وممتحن به آن راضی است.

امام جواد (ع) فرموده اند:

در رجب شبی است که آن برای مردم بهتر از آنچه که آفتاب بر آن می تابد و آن شب بیست و هفتم است وبرای عامل در آن از شیعیان ما به مانند عمل شصت سال می باشد.

گفته شد عمل در آن شب چیست:

فرمود:” وقتیکه نماز عشا را خواندی و به رختخواب رفتی هر ساعتی قبل یا بعد از نیمه شب خواستی بیدار می شوی ودوازده رکعت می گزاری با دوازده سوره از سوره های کوتاه مفصل که از سوره یس تا حمد است و بعد از هر دو رکعتی که خواندی بعد از سلام می نشینی و سوره های حمد و فلق و ناس و اخلاص و جحد و قدر و آیت الکرسی را هفت بار می خوانی و بعد از این نمازها دعای    الحمد لله الذی لم یتخذ صاحبه….را می خوانی وهر چه می خواهی دعا کن که برای هرچیزی دعا کنی به اجابت می رسد مادامیکه دعا و درخواستت گناه یا قطع رحم یا نابودی گروهی مومن نباشد و آن روز را روزه گیری که روزه آن روز مستحب و برابر روزه یکسال است.”

دوم این نماز را امام ابولحسن (ع) روایت کرده می خوانی که فرمود:

” در این شب هر زمان که خواستی دوازده رکعت بگزار ودر هر رکعتی سوره های حمد و فلق وناس را یکبار ونیز اخلاص را چهار بار می خوانی وبعد از اتمام نماز همانطور که نشسته ای چهاربار می گویی:

“لا اله الا الله والله اکبر الحمد لله وسبحان الله ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم”

آنگاه هر چه می خواهی دعا کن.

سوم این نماز را که حضرت رسول (ص) فرمودند:

“کسی که در شب ۲۷ از ماه رجب دوازده رکعت بگزارد که در هر رکعتی حمد را یکبار و سوره اعلی را ده بار و قدر را ده بار بخواند وبعد از نماز صد بار به پیامبر (ص) صلوات بفرستد ونیز هفتاد بار استغفار کند خداوند سبحان برای او ثواب فرشتگان را می نویسد.”

اعمال روز مبعث

ابتدا غسل کن که استحباب آن وارد شده و روزه بگیر که در روایتی از امام صادق (ع) آمده است که روزه این روز در نزد خدا معادل روزه هفتاد سال است و در روایت دیگری شصت ماه نقل شده و پیامبر فرمودند:

” هرکس ۲۷ روز از رجب را روزه بگیرد ، خداوند فبر را بر او مسیر چهرصد سال گسترده می سازد وتمام آنرا با مشک وعنبر پر می کنند.”

سوم بسیار صلوات بفرست.

چهارم زیارت امیرالمومنین  علی (ع) را بجای می آوری

پنجم زیارت پیامبر (ص) را بجای می آوری

نماز روز مبعث به روایت کلینی (ره)

امام صادق (ع) فرمودند:

هر کس در آن در هر وقتی که خواست دوازده رکعت بگزارد که در هر رکعتی سوره حمد ویس را بخواند پس از نماز نشسته وچهار بار سوره حمد را بخواند و بعد از آن چهار بار بگوید

“لا اله الا الله والله اکبر والحمد لله وسبحان الله ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم”

وبعد چهار بار بگوید ” الله ربی لا اشرک به شیئا”

بعد دعا کن که برای هر حاجتی دعا کنی ، مستجاب  است ، مگر اینکه برای به تنگ آمدن

گروهی یا قطع رحم دعا کنی”

اعمال شب وروز بیست و هشتم ماه رجب

:

حضرت رسول (ص) فرمودند:

“هر کس در این شب دوازده رکعت بگزارد که در هر رکعتی از آن  سوره حمد را یکبار

وسوره اعلی را ده بار وقدر را نیز ده بار بخواند وبعد از نماز هم صدبار صلوات رسانده

وصد بار استغفار گوید ، خداوند سبحان ، ثواب عبادت فرشتگان را برای او می نویسد.”

واما در فضیلت بیست و هشت  روز روزه ماه رجب پیامبر (ص) فرمودند

” هر کس ۲۸ روز از رجب را روزه بگیرد خداوند میان او و آتش هفت خندق قرار می دهد

که هر خندقی بین آسمان وزمین مسیر پانصد سال است”

در روایتی از امام رضا (ع) آمده است:

روزه این روز کفاره نود سال است

اعمال شب وروز بیست ونهم ماه رجب

حضرت رسول (ص) فرمودند:

“مانند شب گذشته”

واما در فضیلت بیست و نه  روز روزه ماه رجب پیامبر (ص) فرمودند

“هر کس ۲۹ روز از رجب را روزه بگیرد خداوند او را می آمرزد اگر که باجگیر باشد ویا

زنی باشد که هفتاد زن را به فسق بکشاند ( یا هفتاد بار زنا کند ) بعد از اینکه این روز را

فقط برای خدا روزه بگیرد ، وبخواهد به این وسیله از جهنم رهایی یابد پس خداوند او را می

آمرزد.”

امام رضا (ع) فرمودند:

روزه این روز کفاره صد سال است”

اعمال شب وروز سی ام ماه رجب

حضرت رسول (ص) فرمودند:

“هر کس در این شب ده رکعت بگزارد که در هر رکعتی سوره حمد را یکبار و

اخلاص را ده بار بخواند

خداوند در بهشت فردوس هفت شهر به او عنایت می کند ودر حالی از قبرش بیرون

می آید که صورتش به مانند

ماه شب چهارده است وبر صراط به مانند برق عبور می کند واز آتش رهایی می یابد

وستایش مخصوص

خداوند است.”

واما در فضیلت سی  روز روزه ماه رجب پیامبر (ص) فرمودند

” هر کس از رجب سی روز را روزه بگیرد صدا زننده ای از آسمان صدا می زند: ای بنده

خدا، ما گذشته ات را آمرزیدم پس در باقیمانده عمر از نو شروع کن و خداوند عز وجل در

تمام بهشت ها در هر بهشتی چهل هزار شهر از طلا به او می دهد که در هر شهری چهل

میلیون کاخ قرار دارد که در هر کاخی چهل میلیون خانه است در هر خانه چهل میلیون سفره

از طلا وبر هر سفره ای چهل میلیون سینی وبر هر سینی چهل میلیون رنگ غذا ونوشیدنی

است که هر غذا ونوشیدنی آن رنگ جداگانه ای دارد.

ودر هر خانه ای چهل میلیون تخت از طلا قرار دارد که طول هر تختی هزار ذرع در دو

هزار ذرع وبر هر تختی دختری از دختران که بر سر آن سیصد هزار زلف از نور است که

هر زلف آن یک میلیون خدمتکار جوان را با خود می برد که با مشک وعنبر خوشبو است ،

تا اینکه روزه دار ماه رجب به آن برسد این مال کسی است که تمام ماه رجب را روزه بگیرد.

در روایتی از امام رضا (ع) آمده که فرمود:

“هر که سی روز از ماه رجب را روزه بگیرد خداوند گناهان گذشته و آینده اش را می آ

مرزد”

از دیگر اعمال این روز گزاردن ده رکعت باقیمانده نماز سلمان است ولی بعد از دعای پایانی

بعد از “کل شی ء قدیر” می گویی : صلی الله علی محمد و آله الطاهرین ولا حول ولا قوه الا

بالله العلی العظیم”

والسلام.

برچسب ها
    

شما باید شما وارد شدید to post a comment.

کپی رایت برای تاپ تو