تاپ تو  

    بهترین مرجع تصویری کشور

ارزش ایثار

بوسیله | آذر ۵, ۱۳۹۳ | بدون دیدگاه


امام على علیه السلام : ایثار ، عالى ترین خصلت اخلاقى است .

 

 

 
پرینت احادیث
 

امام على علیه السلام : ایثار ، خوى نیکان است.

 

 

 

 

 
پرینت احادیث
 

امام على علیه السلام : ایثار ، بهترین احسان و بالاترین مرتبه ایمان است.

 

 

 

 

 
پرینت احادیث
 

امام على علیه السلام : ایثار ، برترین عبادت و شکوهمندترین آقایى است.

 

 

 

 

 
پرینت احادیث
 

امام على علیه السلام : برترین سخاوت ، ایثار است.

 

 

 

 

 
پرینت احادیث
 

امام على علیه السلام : با دیگر مردمان به انصاف رفتار کنو با مؤمنان به ایثار .

 

 

 

 

 
پرینت احادیث
 

امام على علیه السلام : نقطه اوجِ خصلت هاى اخلاقى ، ایثار است.

 

 

 

 

 
پرینت احادیث
 

امام على علیه السلام : با ایثار ، آزادگان به بندگى کشیده مى شوند .

 

 

شما باید شما وارد شدید to post a comment.

کپی رایت برای تاپ تو